سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دیگ پسین

 

 اشنفتم تا دیگ پسین هی دل وش ایدوی عشق مو

په چه وابی کو چه ره قولی که وم دوی عشق مو


مه نگفتی بای کسی حرفی نداری تا بیام


مه نگفتی تا بمیرم ،غیره بهنام بو پیام


ای خرا تش وم بنه نهلم سر ای خاک زنده بوم


مو بوینم عشق مو با کس ده بو خم زده بوم


یا ایاهی بای دلم ناز ایکنی تا زنده وابوم از اول


یا برم من سیمحمیر نرفی کنم سالم نیایم از حرم


ایخم ایسو از ته دل سیت بگوم


به خرا از تار موییت نیگذروم

 


مو ده نونم دهس هرکی وت رسی


ایخو این دهس این خرا یا هرکسی


غیره نرفی بکنم از بی کسی


الهی عمرا و عشقت نرسی

بهنام خلاش

 
تاریخ : پنج شنبه 93/11/30 | 10:28 عصر | نویسنده : بهنام خلاش | نظر

لنتهای دلم ضعیف شده است

با نیم کلاچ دلت کنترلم کن ..........
تاریخ : چهارشنبه 93/11/8 | 12:0 صبح | نویسنده : بهنام خلاش | نظر

رباعی

هر دست شکسته ای شود خوب شود

هر قاب شکسته ای شود جوش شود

اما به خدای واحد ار دلت شکست

محال است دگر بار قشنگ جور شود

 بهنام خلاش 12 آبان 1392دانشگاه اراک
تاریخ : چهارشنبه 93/10/10 | 10:48 عصر | نویسنده : بهنام خلاش | نظر

به دوست شاعرم اصغر فتح الهی

 

 

از پای گرفته تا سر بیمار

خرد است وشکسته و سراسر بیمار

باید به پزشک اطلاعی ندهیم

چون درد دل است و بی شفا این بیمار

  دوازده آبان 1392  دانشگاه اراک .بهنام خلاش
تاریخ : چهارشنبه 93/10/10 | 10:45 عصر | نویسنده : بهنام خلاش | نظر

 

    رباعی                                                                                                                        

هر لحظه دلم لب تو را می بوسد

هر لحظه دلم لب تو را می بوسد

یک لحظه دلم  مباد غفلت کردن                                                                                  

چون شعله کشد دود کند می سوزد ..

22 بهمن 1392 بهنام خلاش                                    
تاریخ : شنبه 93/10/6 | 1:14 عصر | نویسنده : بهنام خلاش | نظر