سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دیگ پسین

 

 اشنفتم تا دیگ پسین هی دل وش ایدوی عشق مو

په چه وابی کو چه ره قولی که وم دوی عشق مو


مه نگفتی بای کسی حرفی نداری تا بیام


مه نگفتی تا بمیرم ،غیره بهنام بو پیام


ای خرا تش وم بنه نهلم سر ای خاک زنده بوم


مو بوینم عشق مو با کس ده بو خم زده بوم


یا ایاهی بای دلم ناز ایکنی تا زنده وابوم از اول


یا برم من سیمحمیر نرفی کنم سالم نیایم از حرم


ایخم ایسو از ته دل سیت بگوم


به خرا از تار موییت نیگذروم

 


مو ده نونم دهس هرکی وت رسی


ایخو این دهس این خرا یا هرکسی


غیره نرفی بکنم از بی کسی


الهی عمرا و عشقت نرسی

بهنام خلاش

 
تاریخ : پنج شنبه 93/11/30 | 10:28 عصر | نویسنده : بهنام خلاش | نظر